Stanovanjska hiša na gorenjskemOpis projekta:

Stanovanjski objekt obsega pritličje in mansardo. Nadkrit je z dvokapno streho v naklonu 45°. Na JZ strani ima frčado z ravno streho. Vhod je iz dvorišča na SV fasadi.

Konstrukcija objekta je armiran beton in opečni zidaki. Pod pritličjem je temeljna plošča. Debelina zunanjih sten meri 30cm, razen pri izmiku v jedilnici in frčadi kjer je debelina 25cm. Debelina notranjih sten je 20cm. Na vogalih nosilnih sten se izvedejo vertikalne in horizontalne vezi. Predelne stene v objektu bodo opečne. Plošča nad pritličjem bo armiranobetonska, debeline 18 cm. Streha bo dvokapna, s frčado. Konstrukcija strehe, lesena, naklon 45°, streha frčade je ravna.

Neto tlorisna površina 156,00m2.

Zadeva:

Novogradnja

Leto izgradnje 2017

Pripravljena dokumentacija:

Projekt za gradbeno dovoljenje (DGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture

Vodenje upravnega postopka

Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt elektro instalacij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt nizko napetostnega priključka