Stanovanjska hiša DolProjekt stanovanjska hiša Dol je namenjen bivanju družine V. Predvidena konstrukcija garažnega dela objekta z nadstreškom je armiranobetonska in ima pasovne temelje. Konstrukcija stanovanjskega dela objekta je armiran beton in opečni zidaki in bo temeljen z temeljno ploščo. Debelina betonskih zunanjih sten kletnega dela bo 25 cm, stanovanjskega dela pa 30cm. Na vogalih nosilnih sten se izvedejo vertikalne in horizontalne vezi. Predelne stene v objektu bodo opečne. Medetažna plošča bo armiranobetonska, debeline 16 cm. Strehi obeh volumnov bosta ravni. Strešna konstrukcija bo AB, naklon strehe pa 2°. Neto tlorisna površina 168,95m2.

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt gradbenih konstrukcij