Stanovanjska hiša BežigradOpis projekta:

Za potrebe družine je bil izdelan projekt za gradnjo enostanovanjske hiše. Nosilna konstrukcija objekta je grajena skeletno.

Zadeva:

Novogradnja.

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt NN priključka