Idejna zasnova naselja Bokalci


2016
Ljubljana
Naročnik:

GIVO INŽENIRING d.o.o.


Izhodišča:

Lokacija naselja Bokalci se nahaja na izpostavljenem pobočju nad gradom Bokalci in ljubljansko obvoznico in ima izjemen pogled na Ljubljansko barje s Krimom.

Bližina Ljubljane in hkrati odmaknjenost v naravi dajeta izhodišče za hiše nadstandardne kvalitete.

OPPN območja podaja  pogoje za oblikovanje pet tlorisno nadstandardih tipov stanovanjskih hiš.

Idejna zasnova: 

Sistematični pristop v oblikovanju omogoča multiplicirane zasnove v nizu petih tipov hiš (tako individualnih hiš kot dvojčkov), da dobimo homogeno sosesko.

V OPPN-ju so strukturirani volumni na delno vkopano pritličje z zamiki in nadstropje, ki zajema le del tlorisa in tvori podolgovato lamelo, ki sega previsno čez osrednji del pritličja.

Pritličja smo oblikovali kot podstavke hiš, vraščene v teren in obdane v leseni ovoj. Intimnost je dosežena z odpiranjem prostorov v dolino in zapiranjem prostorov proti severu. Velike zasteklitve in med njimi gladke temne površine fasade dajejo vtis, da nadstropna lamela lebdi nad pobočjem. Na zadnji strani v teren vkopano pritličje odpiramo z nadsvetlobami in tako omogočamo kvalitetno osvetlitev prostorov po vsej globini hiše.

Nadstropne lamele smo oblikovali enotno v vizualno lebdeče volumne, ki ustvarjajo identiteto novega naselja. Odpirajo se v dolino in ponujajo izjemen pogled. Izbrali smo nekaj svetlih odtenkov, ki se ponavljajo skozi celotno naselje in tako ustvarjajo določeno igrivost sicer enotnega oblikovanja in materialov. Z večjimi zasteklitvami se odpirajo tudi na stranski terasi oz. zeleni strehi. Lamele imajo slepe fasade proti višje ležečim hišam in s tem omogočajo intimnost le teh. Izjeme so lamele dvojčkov, ki se odpirajo v poglede proti gozdu na vrhu pobočja. Pri dvojčkih je možen tudi direkten prehod s terase na večji,  severni del vrta. Tipa B in D imata koto pritličja na dveh nivojih. Zasnovali smo ju tako, da je višinska razlika 1.5m premoščena v pritličnem delu hiše, tako, da je del z nadstropjem nižji in omogoča poglede v dolino hišam v nizu nad tipoma B in D.

Hiše so zasnovane tako, da omogočajo tudi izvedbo kletne etaže.

Naravo lokacije hiš na pobočju smo izkoristili tako, da smo razvili dve varianti zasnove. Ena ima bivalne prostore v nadstropju z izjemnim pogledom v dolino ter veliko teraso na strehi pritličja. Druga pa ima bivalne prostore v pritličju z direktnim odpiranjem na teren ter terasama pod previsom nadstropne lamele in ob zamiku v pritličju.  Konstrukcijska zasnova hiš omogoča fleksibilnost glede na potrebe uporabnikov.

Izbrani materiali ustvarjajo dialog z naravnim okoljem in hkrati dajejo vtis urbanosti. Pritličje se barvno in v materialu staplja s pobočjem in gozdom v ozadju. Homogeno oblikovane nadstropne lamele pa v svetlih barvah z daljave spominjajo na svetle kamne na pobočju travnika. Vizualno s tem kontrastom med materiali dobimo vtis manjših volumnov hiš, ki so dovolj vsaka sebi, da omogočajo zasebnost stanovalcem.  Zasebnost stanovalcev bo, ob velikih steklenih površinah, zagotovljena tudi z drsnimi senčili (perforirana pločevina oz. les). Senčila bodo ustvarjala zanimive svetlobne efekte in popestrila fasado, ki bo tako postala dinamična.