Večstanovanjska hiša Moste

/Večstanovanjska hiša Moste
Večstanovanjska hiša Moste 2018-02-12T22:32:31+01:00

Project Description

Opis projekta:

Sklop treh objektov (A,B in C) , ki tvori celoto, so namenjeni stanovanjski rabi. Nosilna konstrukcija je iz AB in modularnih opečnih blokov. Etažnost objektov A,B, C je Pritličje+ 1. Nadstropje + Mansarda Neto tlorisna površina 1.158,91m2.

Zadeva:

Novogradnja.

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

 • Idejna zasnova
 • Vodilna mapa
 • Načrt arhitekture
 • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo (PZI)

 • Načrt arhitekture
 • Načrt gradbenih konstrukcij
 • Načrt strojnih instalacij
 • Načrt elektro instalacij
 • Načrt nizko napetostnega priključka
 • Načrt vodovodnega priključka
 • Načrt TK priključka
 • Načrt kanalizacijskega priključka