Univerza Nova Gorica

/Univerza Nova Gorica
Univerza Nova Gorica 2018-02-12T22:47:52+01:00

Project Description

Opis projekta:

Nestanovanjski objekt je namenjen za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.

Zadeva:

Rekonstrukcija in adaptacija.

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

 • Idejna zasnova
 • Vodilna mapa
 • Načrt arhitekture
 • Načrt gradbenih konstrukcij
 • Načrt strojnih instalacij
 • Načrt elektro instalacij

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo (PZI)

 • Načrt arhitekture
 • Načrt gradbenih konstrukcij
 • Načrt strojnih instalacij
 • Načrt elektro instalacij

4. Projekt izvedenih del (PID)

 • Načrt arhitekture
 • Načrt gradbenih konstrukcij
 • Načrt strojnih instalacij
 • Načrt elektro instalacij