Stanovanjska hiša Vižmarje

/Stanovanjska hiša Vižmarje
Stanovanjska hiša Vižmarje 2018-03-09T12:40:01+01:00

Project Description

Opis projekta:

Objekt je zasnovan tako, da se čimbolj homogeno vklaplja v obstoječ prostor. Zamišljen je kot samostojna zgradba z eno stanovanjsko enoto, ki bo obsegala klet, pritličje in mansardo. Etaže bo povezovalo betonsko stopnišče. Konstrukcija bo klasična: predvidena je gradnja z armiranim betonom in modularno opeko. Vhod v objekt bo s S strani, dovoz do objekta prav tako s S strani.  Streha bo simetrična dvokapnica v naklonu 40°, frčada bo v naklonu 16°, kritina bo opečna.

Zadeva:

Novogradnja.

Leto izgradnje 2013

Energetski razred 20 kWh/m2a

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt elektro instalacij
  • Načrt NN priključka