Stanovanjska hiša Sovodenj

/Stanovanjska hiša Sovodenj
Stanovanjska hiša Sovodenj 2018-02-14T11:26:22+01:00

Project Description

Opis projekta:

Predmetna gradbena parcela je v občini Gorenja vas – Poljane, Investitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt. Stanovanjski objekt bo obsegal klet, pritličje in mansardo in bo nadkrit z dvokapno streho v naklonu 45 stopinj (sleme bo potekalo v smeri J-S). Vhod bo iz dvorišča na V fasadi. Predvidena konstrukcija objekta je armiran beton in opečni zidaki. Pod kletjo bodo pasovni temelji. Debelina zunanjih in notranjih nosilnih sten bo 30cm. Vzidana stena kleti, stopnice iz kleti do pritličja, plošča nad kletjo in oporni zidovi bodo armiranobetonski. Na vogalih nosilnih sten se izvedejo vertikalne in horizontalne vezi. Predelne stene v objektu bodo opečne. Streha bo dvokapnica, konstrukcija strehe bo lesena, naklon bo 45°.

Neto tlorisna površina 397,70m2

Energetski razred: 22 kWh/m2a

Zadeva:

Novogradnja.

Leto izgradnje 2018

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt elektro instalacij