Stanovanjska hiša Šinkov turn pri Vodicah

//Stanovanjska hiša Šinkov turn pri Vodicah
Stanovanjska hiša Šinkov turn pri Vodicah 2018-03-09T11:21:52+02:00

Project Description

Opis projekta:

Predmetna gradbena parcela je v naselju Šinkov Turn (občina Vodice). Gradbena parcela je obstoječ travnik. Investitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt. Stanovanjski objekt bo obsegal pritličje in mansardo. Uredilo se bo tudi pripadajočo zunanjo ureditev nepozidane površine v sklopu gradbene parcele ter komunalno ureditev. Zaradi nagnjenega terena bo na vzhodni (dolžina 18,94 m) in zahodni (dolžina 22,97 m) meji proti sosednji parceli zgrajen oporni zid (višine max. 100cm), ki bo intenzivno ozelenjen.

Predvidena konstrukcija objekta je skeletna gradnja iz lesa, tudi ostrešje bo leseno. Objekt bo stal na temeljni plošči. Debelina zunanjih sten bo 41 cm, nosilnih notranjih pa 19cm. Medetažna plošča bo križnolepljena, debeline 16 cm.  Strešna konstrukcija bo klasična lesena, naklon strehe pa 45°. Streha nadstrešnice bo ravna (naklon 2°) z leseno konstrukcijo.

Neto tlorisna površina 119,60m2

Energetski razred: 14 kWh/m2a

Zadeva:

Novogradnja

Leto izgradnje 2017

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt strojnih instalacij