Stanovanjska hiša Grosuplje

//Stanovanjska hiša Grosuplje
Stanovanjska hiša Grosuplje 2018-03-26T21:50:24+02:00

Project Description

Opis projekta:

Investitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt. Stanovanjski objekt bo obsegal pritličje in nadstropje in bo nadkrit z dvokapno streho v naklonu 35 (sleme poteka v smeri V-Z). Vhod je iz dvorišča na J fasadi.

Predvidena konstrukcija objekta je gradnja z armiranim betonom in modularno opeko. Ostrešje dvokapnega glavnega volumna bo leseno, ostrešje lope in nadstrešnica pa bodo imeli kovinsko konstrukcijo. Objekt bo temeljen z temeljno ploščo in pod lopo s pasovnimi temelji.

Debelina opečnih zunanjih sten stanovanjskega dela bo 30 cm, lope 25cm, notranje nosilne stene bodo iz opečnih blokov debeline 20cm. Na vogalih nosilnih sten se izvedejo vertikalne in horizontalne vezi. Predelne stene v objektu bodo montažne. Medetažni plošči bosta armiranobetonski, debeline 20 in 16 cm. Streha glavnega volumna bo dvokapnica, sleme poteka v smeri V-Z in poteka v smeri daljše stranice. Strešna konstrukcija bo klasična lesena, naklon strehe pa 35°. Streha lope in nadstrešnice bo ravna, konstrukcija bo kovinska, naklon strehe pa bo 2°.

Neto tlorisna površina 168,10m2.

Zadeva:

Novogradnja.
Leto izgradnje 2016

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo

  • Načrt arhitekture
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt elektro instalacij
  • Načrt strojnih instalacij