Stanovanjska hiša Britof

//Stanovanjska hiša Britof
Stanovanjska hiša Britof 2018-02-23T18:18:12+02:00

Project Description

Opis projekta:

Predvidena gradnja bo enostanovanjska družinska hiša. Sestavljala ga bosta dva, med sabo povezana, volumna in sicer stanovanjski del objekta ter garaža z kletjo in nadstrešnico. Stanovanjski del objekta bo nadkrit z enokapno streho v naklonu 12 stopinj. (sleme bo potekalo v smeri Z-V, kritina bo cinkana pločevina v sivem odtenku), garaža in nadstrešnica pa bosta imeli ravno streho. Vhod bo preko manipulacijskega dvorišča pod nadstrešnico na S strani objekta.

Neto tlorisna površina 226,70m2.

Zadeva:

Novogradnja

Energijski razred 14 kWh/m2a.

Leto izgradnje 2015

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt elektro instalacij