Kavarna Bubble tea

//Kavarna Bubble tea
Kavarna Bubble tea 2018-03-01T18:54:37+02:00

Project Description

Opis projekta:

Investitor želel spremeniti namembnost dela pritličja in kleti objekta v kavarno. Obsegala je odstranitev večine obstoječih tlakov, montažo novih predelnih sten in tlakov, predelavo instalacij znotraj objekta, zamenjavo vhodnih vrat, montažo zunanjih senčil in reklamnega izveska. Fasada in nosilna konstrukcija se ohranja v obstoječem stanju. Obstoječi instalacijski priključki zadostujejo predvidenim potrebam po energiji. Spremembe so se izvajale v 2. fazah. Delo v kleti in kuhinji so se izvajali v 2. fazi, ostalo v 1. fazi. Poseg se je izvajal v skladu z kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS OE Ljubljana.

Neto tlorisna površina 122,10m2.

Zadeva:

Sprememba namembnosti

Leto izgradnje 2016

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo

  • Načrt arhitekture
  • Načrt elektro instalacij
  • Načrt strojnih instalacij