Strelovod in izenačitev potencialov

Pojektiranje strelovoda je obvezna sestavina projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje za vse objekte razen enostanovanjskih objektov. Prav tako je potrebno sprojektirati strelovod v primeru postavitve sončne elektrarne.

Pri projektiranju strelovodne zaščite je potrebno upoštevati pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele. Vsak objekt se kategorizira in opredeli glede na riziko v kateri zaščitni nivo spada. Glede na to, v kateri riziko spada, se mu določi ustrezni LPS. Ko se določi v katero kategorijo LPS spada objekt, začnemo projektirati strelovodno zaščito z upoštevanimi zahtevami, ki so opisane v tehnični smernici TSG-N-003:2009. Lahko se odločimo za izoliran strelovod, kar pomeni, da je potrebno strelovod ločiti od vseh kovinskih delov, ki so na strehi za ustrezno razdaljo. Če imamo kovinsko streho oz. integriran sistem sončnih celic in ne moremo izvesti izoliranega sistema, sprojektiramo neizoliran sistem, kar pomeni, da je potrebno vse kovinske dele povezati na strelovod.

Strelovod potrebuje zadostno število z ustrezno višino lovilnih palic, ki lovijo strele, ter glede na velikost strehe, določiti ustrezno število odvodov, ki služijo za odvajanje strele v zemljo. Zagotoviti moramo tudi ustrezno ozemljitev, s tem poskrbimo, da udar strele preide v zemljo nemoteno.