Nizko napetostni priključek

Vsak objekt potrebuje svoje lastno napajanje. Elektro distributerji z načrtom PZI za nizkonapetostni dovod pogojujejo izdajo odločbo za priključitev objekta na distribucijo. V pogojih podajo način priključitve in zahteve, ki jih je potrebno izpolnjevati, da izpolnjujemo ustreznim predpisom. V samem NN dovodu je tudi situacija, kjer je razvidno, kje potekajo trase NN priključka in kje so vrisani kabelski jaški.

Evropska zakonodaja predvideva, da je vsak na novo zgrajen objekt priključen prek podzemnega NN dovoda, nadzemni vod je dovoljen le izjemoma.

Načrt NN dovoda zajema:

  • Izdelavo tehničnega poročila enopolne sheme,
  • izris postavitve merilno priključne omare in pripadajočih elementov v elektro omari,
  • križanje drugih vodov (plin, vodovod, kanalizacija) z NN vodom.