PROJEKT IZVEDENIH DEL – PID

//PROJEKT IZVEDENIH DEL – PID
PROJEKT IZVEDENIH DEL – PID 2017-04-14T19:53:38+01:00

Namen projekta izvedenih del – PID je , da imamo po koncu gradnje dokumentacijo, ki izraža dejansko stanje objekta.

VSEBINA PROJEKTA IZVEDENIH DEL

1.VODILNA MAPA:
Izdelava vodilne mape je potrebna samo v primeru, da so med gradnjo nastale “dovoljene” spremembe.

VSEBINA:

  • Splošni podatki o objektu
  • Zbirno projektno poročilo
  • Izkazi: Izkaz požarne varnosti, Energetska izkaznica stavbe
  • Izjava odgovornega vodje projekta izvedenih del in odgovornega nadzornika

2.NAČRTI: velja za vse PZI načrte

  • Tehnično poročilo (opis sprememb od PGD projekta in vsi deli besedila, ki so pomembni za nadaljno uporabo objekta).
  • Risbe: Vse risbe, ki so sestavni del PZI, je potrebno izdelati.

V podloge projekta za izvedbo PZI je potrebno vnesti vse spremembe, ki so nastale med gradnjo in jih čitljivo označiti in opisati.

Podrobnejša vsebina dokumentacije za projekt izvedenih del je odvisna od vrste gradnje in zahtevnosti objekta.