Tehnično poročilo

Tehnično poročilo 2017-04-14T19:50:37+01:00

Tehnično poročilo

Vsak načrt, ki je del dokumentacije mora imeti svoje tehnično poročilo. Sestavni deli tehničnega poročila so tehnični opisi, specifikacije materialov in opreme, iz katerih so razvidni bistveni podatki o predvideni gradnji. Lahko vsebuje tudi oceno vrednosti materiala in del.

Vsebina tehničnega poročila je različna glede na posamezne vrste projektne dokumentacije (IDZ, IDP, PGD, PZI, PID), glede na zahtevnost objekta, vrsto gradnje in vrsto načrta.

VSEBINA V IDEJNI ZASNOVI:

 • Tehnični opisi

VSEBINA V PROJEKTU ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA:

 • Tehnični opisi,
 • Statični izračun
 • Dimenzioniranje priključkov
 • Izračuni
 • Ocena investicije za gradbeno obrtniška dela po sklopih

VSEBINA V PROJEKTU ZA IZVEDBO:

 • Tehnični opisi
 • Statični izračun in dimenzioniranje konstrukcije
 • Tekstualni del armaturnega načrta
 • Dimenzioniranje priključkov
 • Izračuni
 • Popis količin materiala, opreme in del

VSEBINA V PROJEKTU IZVEDENIH DEL: 

 • Tehnični opisi sprememb od PGD projekta in vsi deli besedila, ki so pomembni za nadaljnjo uporabo objekta.