NOVOGRADNJE

NOVOGRADNJE 2017-04-05T15:54:49+01:00

Vsak nov projekt, ki se ga lotimo nam predstavlja svojevrsten izziv. Ko se lotimo izdelave projekta za novogradnjo so vedno glavna vprašanja posebne želje naročnika, značilnosti lokacije in zahteve prostorskih aktov. Prvi sestanek z investitorjem je zato namenjen izčrpnemu pogovoru o programski in funkcionalni zasnovi, finančnih okvirih ter tehničnih vprašanjih, ki zadevajo energetsko učinkovitost objekta. Izmenjamo si tudi poglede na oblikovanje in arhitekturni stil objeta ter natančno preučimo zahteve prostorskih aktov.

Ob obisku lokacije se seznanimo še z posebnimi značilnostmi lokacije. Ko geodet izdela geodetski posnetek začnemo razmišljati o najbolj smiselni umestitvi objekta na parcelo. Pri tem razmišljamo o izkoristku prostora, osončenosti objekta in vrta, potrebnih odmikih in položaju sosednjih objektov.Izdelamo variantne rešitve umestitve objekta na parcelo in arhitekturne zasnove objekta. Ko se v idejni zasnovi želje investitorja uskladijo z vizijo arhitekta je idejna faza projekta zaključena.

Sledi izdelava projektne dokumentacije za pridobivanje vseh potrebnih soglasij. Po pridobitvi soglasij dopolnimo dokumentacijo za gradbeno dovoljenje z vsemi potrebnimi načrti in elaborati ter jih oddamo na Upravno enoto in Občino. Po pridobljenem gradbenem dovoljenju se lotimo načrtov za izvedbo, ki so prikaz vsega, kar je potrebno za gradnjo in začetek uporabe objekta. Podrobneje obdelamo vse, kar je prikazano v načrtih za gradbeno dovoljenje. Šele v izvedbenem projektu pa so načrti izdelani v takem merilu in s tako natančnostjo, da so uporabni na gradbišču. Šele na osnovi PZI načrtov lahko naredimo zanesljiv popis gradbeno-obrtniških del za pridobitev primerljivih ponudb izvajalcev.

V biroju Enplan poskrbimo da bo vaša pot od nakupa parcele do vselitve čimkrajša in čimlažja!