Kanalizacijski priključek

Kanalizacijski priključek 2018-02-14T11:44:04+02:00

Kanalizacijski priključek je potreben, ko komunalno podjetje omogoča priklop na kanalizacijsko javno omrežje oziroma kjer je izvedena javno kanalizacijsko omrežje.V kanalizacijsko omrežje se lahko odvaja fekalna in meteorna voda, odvisno od sistema javne kanalizacije. Pred priključkom je potrebno pridobiti projektne pogoje in na podlagi števila oseb sprojektirati kanalizacijski hišni priključek. Načrt hišnega kanalizacijskega priključka vsebuje situacijo komunalnih vodov, prečni prerez kanalizacijskega priključka s hišnim jaškom, popis, izračune … Pred izvedbo kanalizacijskega priključka moramo pridobiti soglasje za priključitev na javno kanalizacijo iz strani komunalnega podjetja, kateri opravlja z komunalno infrastrukturo.

Za pridobitev soglasja za priključek na javno kanalizacijo potrebujemo:

  • Pravnomočno gradbeno dovoljenje
  • Projektne pogoje iz strani komunalnega podjetja
  • Projekt za gradbeno dovoljenje
  • Projekt za izvedbo hišnega vodovodnega priključka

 

Kanalizacijski priključek