Električni priključek oz. Nizko napetostni priključek oz. NN dovod potrebujemo pri novogradnjah kot tudi pri adaptacijah, saj so elektro števci v starejših hišah običajno na podstrešju oziroma v objektu. Kadar komunalna infrastruktura to omogoča, se NN Dovod-nizko napetostni priključek izvede pod zemljo, drugače pa se izvede nad zemljo, in sicer s SKS kablom- samonosilni kabelski snop. Dovodni kabel mora biti pravilne dimenzije, to se določi glede na porabo električne energije oziroma s pomočjo izračuna konične moči objekta. Na objektu oziramo na predmetni parceli se naredi kabelska elektro omara, v katero se vgradi števec za merjenje električne energije, varovalke in zaščitna krmilja. Zunanjo elektro omaro se poveže z notranjo električno omaro, kjer so varovalke, ki ščitijo električne naprave v objektu.

Za pridobitev soglasja k projektu potrebujemo:

  • Pravnomočno gradbeno dovoljenje
  • Soglasje za priključitev od distributerja ali projektne pogoje
  • Projekt za gradbeno dovoljenje (infrastruktura)
  • Projekt za izvedbo Elektro priključka
  • Urejene služnostne pogodbe, če trasa tangira druga zemljišča

Elektro priključek- Elektro omarica