kontakt2
 

Kontaktirajte nas

Enplan, arhitekturni biro d.o.o.
Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana
 
GSM: 041 575 795
Telefon: 059 017 804
Email: info@enplan.si             info Več ...

Pogosta vprašanja

Katere podatke potrebujem pred začetkom projektiranja?

Pred začetkom projektiranja je potrebno preveriti, če prostorski plani na določeni parceli dovoljujejo gradnjo stanovanjskih objektov. Pred začetkom projektiranja je dobro naročiti lokacijsko informacijo.

 

Pridobitev gradbenega dovoljenja

Izdelujemo celotno ali le del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za več informacij nas pokličite na 041  575 795 ali nam pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..


Projekt za gradbeno dovoljenje je projekt, na podlagi katerega upravna enota izda gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje pa ni dovolj, da lahko začnemo graditi. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja mora investitor po zakonu o graditvi objektov pridobiti tudi projekt za izvedbo (PZI).

vsebina-pgd

Potrebni sestavni deli projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po vrstah objektov:

Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja

Pred začetkom projektiranja je smotrno pridobiti lokacijsko informacijo, kjer so navedeni osnovni prostorski plani. Iz teh projektant lahko predvidi kakšen objekt se lahko gradi. Poleg lokacijske informacije je pred začetkom projektiranja zelo priporočljivo naročiti tudi geodetski posnetek.

Za zahtevnejše objekte se ponavadi pred začetkom projektiranja pripravit projektno nalogo. V projektni nalogi se opišejo namen in potrebe objekta. Hkrati pa v projektni nalogi investitor opredeli svoje želje in zahteve glede objekta.

Na podlagi investorjevih želja oziroma projektne naloge, arhitekt pripravi idejno zasnovo. Pri idejni zasnovi je za zadovoljstvo naročnika pomembno dobro sodelovanje med arhitektom in investitorjem. Pomembno pa je tudi, da že pri snovanju idejne zasnove sodelujejo projektanti strojnih in elektro instalacij kot tudi statik.

Ko investitor in arhitekt uskaladita idejno zasnovo je potrebno pripraviti vodilno mapo. Vodilno mapo je potrebno poslati za pridobitev projektnih pogojev. Po pridobitvi teh, lahko arhitekt dopolni arhitekturo in vodilno mapo. Pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za enostanovanjske objekte mora statik preveriti objekt in podati izjavo o statični ustreznosti objekta. Pri zahtevnejših objektih pa je potrebno narediti tudi projekt strojnih in elektro instalacij ter elaborat gradbenih konstrukcij (statike). Ko je vsa dokumentacija pripravljena se ta pošlje vsem soglasodajalcem.

Pridobljena soglasja pa je potrebno priložiti v vodilno mapo in celotno dokumentacijo poslati na upravno enoto. Investitor mora pred izdajo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek, ki ga mu določijo na pristojni občini.

V primeru, da ima dokumentacija vse potrebne sestavine, upravna enota izda gradbeno dovoljenje. Preberi več

 

Upravni postopek vec

Vodenje upravnega postopka pomeni, da naročnik pooblasti projektanta za pridobivanje vseh potrebnih projektnih pogojev in soglasij. Poleg tega s pooblastilom za vodenje upravnega postopka pooblasti projektanta, da ga zastopa v postopku na upravni enoti.

 

Uporabno dovoljenje vec

Uporabno dovoljenje potrebujejo vsi zgrajeni objekti. Za pridobitev uporabnega dovoljenja za enostanovanjske objekte, investitor potrebuje geodetski posnetek novega stanja in izjavi odgovornega projektanta in odgovornega nadzornika, da je objekt zgrajen skladno s projektno dokumentacijo. Dokumentacija se pošlje na upravno enoto, ki na podlagi te dokumentacije izda uporabno dovoljenje. Pri zahtevnejših objektih pa je potrebno izdelati tudi projekt izvedenih del (PID) in opraviti tehnični pregled objekta.


 

Koristne povezave na področju zakonodaje

 

  • Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1), Ur.l. RS, št. 102/200414/2005 popr., popravki Ur.l. RS, št. 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46
  • Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB1) Ur.l. RS, št. 22/2005
  • Uredba o dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Ur.l. RS, št. 43/2008
  • Uredba o ekološko pomembnih območjih, Ur.l. RS, št. 48/2004
  • Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2), Ur.l. RS, št. 96/2004
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Ur.l. RS, št. 70/2006
  • Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Ur.l. RS, št. 52/2002
  • Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, Ur.l. RS, št. 66/2004, spremembe Ur.l. RS, št.54/200555/2008
  • Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), Ur.l. RS, št. 110/2002 (8/2003 popr.), Ur.l. RS, št.58/2003-ZZK-1, 33/2007-ZPNačrt
  • Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči, Ur.l. RS, št. 114/2003, spremembe Ur.l. RS, št. 130/2004100/2005,37/2008

 


Za več informacij pokličite na 059 017 804 ali pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.Zaprosite za ponudbo

Energetske sanacije

en-sanacije

V projektu energetske sanacije skušamo ugotoviti trenutne stroške z ogrevanjem objekta in stroške z ogrevanjem objekta po opravljeni energetski sanaciji objekta. Preberi več

Svetovanje

svetovanje

V podjetju Enplan potencialnim strankam nudimo 1 uro brezplačnega svetovanja. Za brezplačno svetovanje nas kontaktirajte prek spletnega obrazca. Preberi več


Notranji dizajn

dizajn

Najbolje je začeti razmišljati o notranji opremi že v fazi načrtovanja namerave gradnje. Takrat je namreč najboljši čas za izbiranje in usklajevanje idej. Preberi več