Pojektiranje strelovoda je obvezna sestavina projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje za vse objekte razen enostanovanjskih objektov. Prav tako je potrebno sprojektirati strelovod v primeru postavitve sončne elektrarne. strelovod

 

Pri projektiranju strelovodne zaščite je potrebno upoštevati pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele. Vsak objekt se kategorizira in opredeli glede na riziko v kateri zaščitni nivo spada. Glede na to, v kateri riziko spada, se mu določi ustrezni LPS. Ko se določi v katero kategorijo LPS spada objekt, začnemo projektirati strelovodno zaščito z upoštevanimi zahtevami, ki so opisane v tehnični smernici TSG-N-003:2009. Lahko se odločimo za izoliran strelovod, kar pomeni, da je potrebno strelovod ločiti od vseh kovinskih delov, ki so na strehi za ustrezno razdaljo. Če imamo kovinsko streho oz. integriran sistem sončnih celic in ne moremo izvesti izoliranega sistema, sprojektiramo neizoliran sistem, kar pomeni, da je potrebno vse kovinske dele povezati na strelovod.
Stelovod potrebuje zadostno število z ustrezno višino lovilnih palic, ki lovijo strele, ter glede na velikost strehe, določiti ustrezno število odvodov, ki služijo za odvajanje strele v zemljo. Zagotoviti moramo tudi ustrezno ozemljitev, s tem poskrbimo, da udar strele preide v zemljo nemoteno.

 

Energetske sanacije

en-sanacije

V projektu energetske sanacije skušamo ugotoviti trenutne stroške z ogrevanjem objekta in stroške z ogrevanjem objekta po opravljeni energetski sanaciji objekta. Preberi več

Svetovanje

svetovanje

V podjetju Enplan potencialnim strankam nudimo 1 uro brezplačnega svetovanja. Za brezplačno svetovanje nas kontaktirajte prek spletnega obrazca. Preberi več


Notranji dizajn

dizajn

Najbolje je začeti razmišljati o notranji opremi že v fazi načrtovanja namerave gradnje. Takrat je namreč najboljši čas za izbiranje in usklajevanje idej. Preberi več