kontakt2
 

Kontaktirajte nas

Enplan, arhitekturni biro d.o.o.
Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana
 
GSM: 041 575 795
Telefon: 059 017 804
Email: info@enplan.si             info Več ...

Idejna zasnova - IDZ

Namen projekta za idejno zasnovo - IDZ je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij pristojnih soglasodajalcev za priključitev komunalne infrastrukture.Osnova za izdelavo idejne zasnove je od investitorja potrjena variantna rešitev.

Projektne pogoje se izda na osnovi idejne zasnove (IDZ) ko: idejna-zasnova

 • je prostor urejen z Občinskim prostorskim načrtom (OPN).

Projektne pogoje se odčita iz prostorskih načrtov ko:

 • je prostor urejen z Državnim prostorskim načrtom (DPN),
 • je prostor urejen z Regionalnim prostorskim načrtom (RPN),
 • je prostor urejen z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN).

IDZ pa se v teh primerih uporabi že med pripravo te podrobne prostorske dokumentacije kot tehnično osnovo.

 

Za več informacij, vprašanja ali ponudbo pokličite na 059 017 804 ali pišite na   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.Zaprosite za ponudbo


VSEBINA IDEJNE ZASNOVE

A. VODILNA MAPA: vec-o-vodilni-mapi

 • Splošni podatki o objektu in soglasjih
 • Podatki o izdelovalcih projekta
 • Lokacijski podatki
 • Grafični prikazi:
 • lega objekta na zemljišču in odmiki od sosednjih zemljišč in objektov ter prikaz varovanih območij in  varovalnih pasov
 • značilni prerezi objekta
 • prikaz priključkov na infrastrukturo

B. NAČRT ARHITEKTURE: Vec

projekt-idejne-zasnove
 • Tehnično poročilo vec
 • Risbe:
 • situacija (merilo 1:500)
 • značilni tloris (merilo 1:200)
 • značilni prerez (merilo 1:200)
 • fasade (če je to potrebno zaradi pridobitve pogojev za gradnjo v varovanem območju)

Podrobnejša vsebina idejne zasnove je odvisna od vrste gradnje in zahtevnosti objekta.

Za gradbeno inženirske objekte in objekte, kjer se odvijajo tehnološki procesi, mora IDZ vsebovati še tiste načrte, ki so potrebni za izdajo projektnih pogojev in prikažejo zasnovo dejavnost, ki se bo v objektu opravljala.

Ko gre za spremembo namembnosti idejna zasnova (IDZ) ne vsebuje načrtov. V vodilni mapi zadostuje opis lokacije, grafični prikazi niso potrebni. Pri odstranitvi objekta vodilna mapa vsebuje le tekstualni opis lokacije. IDZ ne vsebuje načrtov.

Energetske sanacije

en-sanacije

V projektu energetske sanacije skušamo ugotoviti trenutne stroške z ogrevanjem objekta in stroške z ogrevanjem objekta po opravljeni energetski sanaciji objekta. Preberi več

Svetovanje

svetovanje

V podjetju Enplan potencialnim strankam nudimo 1 uro brezplačnega svetovanja. Za brezplačno svetovanje nas kontaktirajte prek spletnega obrazca. Preberi več


Notranji dizajn

dizajn

Najbolje je začeti razmišljati o notranji opremi že v fazi načrtovanja namerave gradnje. Takrat je namreč najboljši čas za izbiranje in usklajevanje idej. Preberi več