kontakt2
 

Kontaktirajte nas

Enplan, arhitekturni biro d.o.o.
Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana
 
GSM: 041 575 795
Telefon: 059 017 804
Email: info@enplan.si             info Več ...

Pogosta vprašanja

Katere podatke potrebujem pred začetkom projektiranja?

Pred začetkom projektiranja je potrebno preveriti, če prostorski plani na določeni parceli dovoljujejo gradnjo stanovanjskih objektov. Pred začetkom projektiranja je dobro naročiti lokacijsko informacijo.

Projekt za gradbeno dovoljenje - PGD

Namen projekta PGD je pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni enoti. V pravilniku o projektni dokumentaciji je zato zelo podrobno določena predvsem vsebina vodilne mape, ki mora vsebovati vse osnovne podatke o lokaciji in predvidenem posegu. Preberi več


Za več informacij ali ponudbo pokličite na 059 017 804 ali pišite na  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.Zaprosite za ponudbo

 

VSEBINA PROJEKTA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

0. VODILNA MAPA: vec-o-vodilni-mapivrsta-gradnje-pgd

 • splošni podatki o objektu in soglasjih
 • podatki o izdelovalcih projekta
 • izjava odgovornega vodje projekta o usklajenosti načrtov in upoštevanju bistvenih zahtev
 • povzetek revizijskega poročila (kjer je zahtevana)
 • lokacijski podatki
 • izkazi:
 • kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev
 • grafični prikazi

1. NAČRT ARHITEKTURE: Vec

 • Tehnično poročilo z oceno investicije
 • Risbe:
 • ureditvena situacija (merilo 1:500)
 • risbe temeljenja in kanalizacije(merilo 1:100)
 • tlorisi vseh etaž (merilo 1:100)projekt-za-gradbeno-dovoljenje
 • risba strehe (merilo 1:100)
 • dva značilna prereza (merilo 1:100)
 • fasade (merilo 1:100)

 

2. NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE (kjer je zahtevan)

 • Tehnično poročilo z oceno investicije
 • Risbe

 

3. NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI

NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ:

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis in Statični izračun
 • Risbe, ki vsebujejo Načrt gradbenih konstrukcij in načrteVarovanja gradbene jame

 

NAČRT VODOVODNEGA PRIKLJUČKA:dokumentacija

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis, Dimenzioniranje priključka in Oceno stroškov
 • Risbe

 

NAČRT KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA:

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis, Dimenzioniranje priključka in Oceno stroškov
 • Risbe

NAČRT CESTNEGA PRIKLJUČKA:

 • Tehnično poročilo z oceno investicije
 • Risbe

 

4. NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN OPREMEelektro-projektiranje

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis, Izračune in Oceno stroškov
 • Risbe

 

5. NAČRT STROJNIH INSTALACIJ IN OPREME

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis, Rezultate tehničnih izračunov in Oceno stroškov
 • Risbe

 

6. NAČRTI TELEKOMUNIKACIJ (kjer je zahtevan)

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis, Izračune in Oceno stroškov
 • Risbe

 

7. TEHNOLOŠKI NAČRT (kjer je zahtevan)

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis, Izračune in Oceno stroškov
 • Risbe

 

8. NAČRTI IZKOPOV IN OSNOVNE PODGRADNJE ZA PODZEMNE OBJEKTE (kjer je zahtevan)

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis, Izračune in Oceno stroškov
 • Risbe, ki prikazujejo varovanje gradbene jame

 

9. NAČRT ODSTRANJEVALNIH DEL (pri odstranitvi objekta)   odstranitev-objekta

ELABORATI

Kot priloga projektu za gradbeno dovoljenje so naslednji obvezni elaborati:

 • Geodetski načrt (če je za določen objekt zahtevan)
 • Študija ali zasnova požarne varnosti
 • Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (če je za določen objekt zahtevan)
 • Konservatorski načrt (če je za določen objekt zahtevan)
 • Elaborat gradbene fizike (pri stavbah)
 • Oceno zvočne izolacije (pri stavbah)
 • Študijo izvedbe alternativnih sistemov za oskrbo z energijo virov (če je za določen objekt zahtevana)
 • Presoja vplivov na okolje (če je za določen objekt zahtevana)

Projekt PGD poleg tega vsebuje tudi oceno investicije. Če dokumentacija konkurira na razpisu je nujna vsebina še popis potrebnega materiala, opreme in del.

Projekt PGD mora vsebovati vse sestavine, ki so glede na zahtevnost objekta in vrsto gradnje predpisani v Pravilniku o projektni dokumentaciji. Iz načrtov mora biti razvidno, da so izpolnjene bistvene zahteve objekta:

 • Mehanska odpornost in stabilnost
 • Varnost pred požarom
 • Higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice
 • Varnost pri uporabi
 • Zaščita pred hrupom
 • Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote

Podrobnejša vsebina dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je odvisna od vrste gradnje in zahtevnosti objekta.

VSEBINA DOKUMENTACIJE GLEDE NA VRSTO GRADNJE

Novogradnja

Za novogradnjo je potrebno upoštevati vsa določila zapisana v Pravilniku o projektni dokumentaciji. Lokacijske podatke v Vodilni mapi za PGD se lahko, če ni predvideno povečanje obsega objekta, poda na katastrskih podlogah.

 

Rekonstrukcija vec

Za rekonstrukcijo objekta veljajo iste zahteve kot za novogradnjo s tem, da je potrebno v Načrtu gradbenih konstrukcij dokazati, da obstoječa konstrukcija prenese tudi vse predvidene posege.

 

Sprememba namembnosti vec

dokumentacija

Lokacijski podatki v PGD se lahko za spremembo namembnosti izdelajo na katastrski osnovi.

 

Odstranitev objekta vec

V projektu za gradbeno dovoljenje - PGD se izdela samo načrt odstranjevalnih del, lokacijski podatki v Vodilni mapi se prikažejo na katastrskem načrtu.

 

Vzdrževanje objekta

Za vzdrževalna dela izdelava PGD ni potrebna.

 

Za PGD za nezahtevne objekte potrebujemo naslednje:

- obrazec z osnovnimi podatki o objektu in investitorju

- dokaz o pravici graditi

- tehnični opis

- soglasja pristojnih soglasodajalcev

- tloris, prerez in fasade objekta

- prikaz lege objekta na parceli

 

POSEBNOSTI VSEBINE PGD DOKUMENTACIJE ZA ENOSTANOVANJSKE STAVBE

V primeru enostanovanjeske stavbe PGD dokumentacija vsebuje le:

 • Vodilno mapo,
 • načrt arhitekture,
 • izjavo odgovornega projektanta, da bo objekt mehansko odporen in stabilen.

Če gre za zahtevni objekt je obvezna še revizija projekta PGD, s katero se preveri izpolnjevanje bistvenih zahtev.

Na vrh

Energetske sanacije

en-sanacije

V projektu energetske sanacije skušamo ugotoviti trenutne stroške z ogrevanjem objekta in stroške z ogrevanjem objekta po opravljeni energetski sanaciji objekta. Preberi več

Svetovanje

svetovanje

V podjetju Enplan potencialnim strankam nudimo 1 uro brezplačnega svetovanja. Za brezplačno svetovanje nas kontaktirajte prek spletnega obrazca. Preberi več


Notranji dizajn

dizajn

Najbolje je začeti razmišljati o notranji opremi že v fazi načrtovanja namerave gradnje. Takrat je namreč najboljši čas za izbiranje in usklajevanje idej. Preberi več